FN’s verdensmål & mere grøn Miljø i RC

Vi har som Danhostel Rødding Centret valgt at arbejde mere grønt. Det er en løbende proces som udvikles hele tiden.0
Vi har udtaget flere delmål, som vi vil arbejde med og udvikle på, fx:

  • Sundhed og trivsel
  • Rent vand og sanitet
  • Bæredygtig energi
  • Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har pr. juli 2023 bl.a.;

LED belysning i langt de fleste lokaler i centret
Solceller på idrætshallen, hvor alt strøm bruges af os selv.
Udskiftet ventilatorne til svømmehallen for bedre udnyttelse af energien.
Vandbesparende brusere, toiletter og vandhaner.
Affaldssorterer efter gældende foreskrifter
Slukker for lys når lokalene ikke bruges
Rengøring er, så vidt muligt, svanemærket eller EU mærket
Vi har udskiftet Håndpapir med energibesparende håndtørrer.
Rest papir, toilet, servietter er alle EU blomster mærket.

Dette har stor fokus og noget som vi gerne vil arbejde videre med;
Udskiftning af engangsemballage til skolemad.
Alternativ til plastikkrus/glas til sodavand.
Arbejde med at genanvende varmen i vores svømmehal.
og meget andet.

Læs mere her.