RC Repræsentantskab

er afholdt den 25 april 2022 – kl. 19:00

Der kom 14 foreninger og  ca. 40 deltagere til mødet.
Jesper Petersen ønskede ikke genvalg og í stedet blev Anna-Luisa Alonso valgt ind.

Følgende sidder i RC Bestyrelsen 2022/2023;

Lone Holst, Formand – På valg i 2024
Verner Light, Næstformand – På valg i 2023
Anna-Luisa Alonso – På valg 2024
Anita M. Hansen, På valg i 2024
Michael Holm, På valg i  2023
Henrik Bruun, På valg i 2023
Morten Thorøe, Kommunens repræsentant

Suppleanter;
Morten Gejl
Winnie Andersen

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC.
Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts/april måned.

Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.
Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.
Næste repræsentantskabsmøde er torsdag den 20.04.2023 kl. 19:00

Vedtægter Rødding Centret 2020