RC Repræsentantskab

Afholdes den 24 april 2024 – kl. 19:00

Følgende sidder i nu RC Bestyrelsen 2023/2024;

Formand, Lone Holst – På valg i 2024
Næstformand, Anna-Luisa Alonso – På valg 2024
Verner Light – På valg i 2025
Anita M. Hansen, På valg i 2024 (Ønsker ikke at genopstille)
Michael Holm, På valg i  2025
Henrik Bruun, På valg i 2025
Peter Lysgaard, Konsulent
Morten Thorøe, Kommunens repræsentant
Martin Boye, Kommunens repræsentant

Suppleanter;
Morten Gejl
Winnie Andersen

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC.
Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts/april måned.

Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.

Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.
Næste repræsentantskabsmøde er den 24 april. 2024