RC Repræsentantskab

Mødet skal afholdes inden 30. april hvert år.

Årets 2022 møde er fastsat til den 28 april maj 2022 – kl. 19:00

Er der ikke sket ændringer i forsamlingsrestriktionerne kan mødet blive skubbet til anden dato.
Vi vil meget gerne have mulighed for et fysisk repræsentantskabsmøde i år.

Der udsendes skriftlig invitation til de nuværende repræsentanter.
Andre der ønsker at blive medlem kan kontakte centret på nedennævnte mail.
Alle er velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer, men skal gerne, grundet maden, melde sig til på post@rcentret.dk

Følgende sidder i RC Bestyrelsen 2020/2021;

Lone Holst, Formand – På valg i 2022
Verner Light, Næstformand – På valg i 2023
Jesper Petersen, På valg i 2022
Anita M. Hansen, På valg i 2022
Michael Holm, På valg i  2023
Henrik Bruun, På valg i 2023
Morten Thorøe, Kommunens repræsentant

Suppleanter;
Morten Gejl
Asbjørn Andersen

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC.
Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts/april måned.
Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.
Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.

Vedtægter Rødding Centret 2020