RC Repræsentantskab

NB.
Da vores årlige (2019) møde blev afholdt i covid-19’s tegn, afholdes der informationsmøde den 10 august 2020 i kultursalen.
Mere følger senere.

Mødet skal afholdes inden 30. april hvert år. Næste møde er den 18 marts 2021!
Der udsendes invitation til de nuværende repræsentanter i løbet af februar/marts måned.

Andre der ønsker at blive medlem kan kontakte centret på nedennævnte mail.
Alle er velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer, men skal gerne, grundet maden, melde sig inden på post@rcentret.dk

Følgende sidder i RC Bestyrelsen 2020/2021;

Torben Falkenberg, Formand – På valg i 2021
Lone Holst, Næstformand – På valg i 2022
Verner Light – På valg i 2021
Jesper Petersen, – På valg i 2022
Anita M. Hansen, på valg i 2022
Michael Holm, På valg i  2021
Morten Thorøe, Kommunens repræsentant

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC.
Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts måned.
Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.
Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.

Vedtægter Rødding Centret 2020