RC Repræsentantskab

Mødet afholdes den 18 marts 2020 kl. 19:00 i Kultursalen.
Alle er velkommen, men skal gerne, grundet maden, melde sig inden på post@rcentret.dk

Følgende sidder i RC Bestyrelsen 2019/2020;

Torben Falkenberg, Formand – Genvalgt i 2019
Thomas Sørensen, Næstformand, På valg i 2020
Verner Light, genvalgt i 2019
Lone Holst, på valg i 2020
Anita M. Hansen, på valg i 2020
Michael Holm, Valgt 2019
Morten Thorøe, Kommunens repræsentant

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC.
Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts måned.
Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.

Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.