RC Repræsentantskab

Næste Repræsentantskabsmøde er torsdag den 28 marts 2019 kl. 19:00 – Alle er velkommen.

Tilmelding på post@rcentret.dk.

Repræsentantskabet i RC, består af forskellige foreninger som benytter RC. Alle har medlemmer og dermed 3 stemmer.

Ind/udmeldelse sker ved at sende forespørgsel inden det årlige repræsentantskabsmøde som afholdes i marts måned.

Har du forslag eller ønsker, der skal diskuteres på mødet, bedes dette indsendes til nedennævnte mail.

Spørgsmål kan besvares på post@rcentret.dk.