Regler og sikkerhed i Svømmehallen

Bemærk

 • Er du alene med et barn af modsat køn, er i en samlet familie mv., kan i med fordel benytte vores familie omklædning.Indgang i enden af helsebadet. Forhør nærmere i informationen.
 • Børn i skolealderen må ikke benytte modsatte køns omklædning!
 • Børn kan benytte svømmehallen uden voksne hvis de kan svømme – PÅ EGET ANSVAR!!
 • HUSK AT BRUGE BABYBLE!! – Skal vi lukke bassinet grundet et “uheld” vil det give en bøde på kr. 1200,00 pr. lukket time dette medfører!

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed i RC svømmehallen

Det er sjovt, men altid farligt – at lege ved vand. Det være sig udendørs, ved hav eller sø, som indendørs i en svømmehal.

Hvert år drukner der børn og voksne i landets svømmehaller – og du kan selv gøre noget for at det ikke sker.

Send aldrig dine børn, eller andre der ikke er stabile svømmere, alene i svømmehallen.

Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn når I er i svømmehallen – Et øjebliks uopmærksomhed er nok til at det går galt.

I Vejen Kommune har man vedtaget, at der ikke altid skal være en livredder tilstede i Rødding Svømmehal, når der er offentlig badning.

Svømmehallens personale gør alt hvad der er muligt, for at undgå at der sker drukneulykker.

Vores dejlige livreddere er klar til at hjælpe dig når du er i Svømmehallen, men husk at man altid selv, har pligt til, at holde opsyn med sine børn, familie og venner.

Ophold i Svømmehallen og omklædningslokalerne foregår på eget ansvar!!

Men husk, faren er altid tilstede.

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. 

Det ansvar skal du ikke lægge over på andre, heller ikke større småsøskende. Gør du det, er dine børn i risiko-gruppen.

Vi anbefaler at man læser alarmeringsinstruktionen som hænger ved førstehjælps udstyret.

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om de gæsterne der er i hallen. Ikke kun dem der er i vandet, men også dem som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade, eller gøre skade på andre. Fx. ved at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en svømmende.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår:

 • når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid
 • hvis man med tvang holder hinanden ned under vandet
 • når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i
 • når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende
 • når en badende fx. får et ildebefindende.

Epilepsi

Folk med epilepsi, er en meget udsat gruppe når de bader, og har man epilepsi, skal man aldrig bade alene, men altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med sig.

Et epileptisk anfald udløst i vand, vil altid medføre at vedkommende går til bunds.

Livredderens tilstedeværelse og opgaver

 • Livredderne er uddannede og trænede i, at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt.
 • Livredderen minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr
 • Livredderen kan, og skal ikke, garantere alle badenes sikkerhed
 • Livredderen er ikke en garanti for, at der ikke sker en drukneulykke
 • Livredderen i Rødding Svømmehal har i løbet af arbejdsdagen også andre opgaver, så som rengøring, kontroltjek af vandet, oprydning mv. Dette ER en del af deres job.

Vores livreddere har praktisk bestået DSLF livredderprøve, kendskab til bjærgning og de har gennemført førstehjælpskursus med hjertemassage. Ca. en gang årligt bliver livredderens færdigheder gennemprøvet af en autoriseret dommer, udpeget af svømmehallens inspektør.

Hvordan opdages den druknede

Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket på bunden og tilkalder livredderen.

Livredderen yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.

Sikkerhedsudstyr

Rødding Svømmehal har meget i teknisk sikkerhedsudstyr. I hallen er der genoplivningsudstyr til kunstigt åndedræt. Der er iltmasker, sug og varmetæppe.

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem, eller livreddernes færdigheder – så kontakt os. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.